FAQ - frequently asked questions

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen of 'Frequently Asked Questions' omtrent het aanbod op en het gebruik van de website van Adventures Globe.

Keurmerken van Adventures Globe?

Adventures Globe is aangesloten bij de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds.

Hoe vraag ik vrijblijvend een gratis offerte aan?

Bij Adventures Globe bent u vrij om zelf uw droomreis samen te stellen. U kiest daarvoor de reiscomponenten die u aantrekkelijk vindt en bundeld deze in de offerte. Wanneer u klaar bent met het samenstellen, klikt u op het gratis offerte icoontje en vraagt u geheel vrijblijvend een gratis offerte aan voor de droomreis die u zelf heeft samengesteld. Maakt u zich geen zorgen over transfers en exacte tijden, onze reisconsulenten stemmen alle individuele onderdelen op elkaar af. Om ervoor te zorgen dat u precies krijgt wat u wenst, laat u enkele contactgegevens achter zodat onze reisconsulenten contact met u kunnen opnemen om reisdetails af te stemmen indien dat nodig mocht zijn. Wij brengen dan zo snel mogelijk geheel gratis en vrijblijvend een passende offerte uit voor uw droomreis.

CookiebeleidCookiebeleid

Adventures Globe maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand die op de harde schijf van uw computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term 'cookies'.

Geplaatste functionele cookies
Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat u bent aangemeld op een besloten deel van de website. Bekijk het overzicht voor de functionele cookies waar wij gebruik van maken. We vermelden welke cookies we plaatsen, het doel van de cookies en de levensduur van de cookie.

Plaatsen van niet functionele cookies
Wij maken geen gebruik van niet functionele cookies.

Geen cookies
Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website nog steeds bezoeken. Het is mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies
Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser of de op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Vragen
We helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen hebt.

Copyright
Disclaimer


Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat na verloop van tijd bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. Adventures Globe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Adventures Globe kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Privacy Policy

Privacy Policy


Adventures Globe hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie en aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Adventures Globe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. We verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeengekomen opdracht. In voorkomende gevallen kunnen deze derde partijen buiten de EU gevestigd zijn en vallen zij niet onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze gevallen gaan we uit van uw uitdrukkelijk gegeven toestemming. Bij verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen, gaan we uit van de uitdrukkelijk gegeven toestemming door ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze uitdrukkelijke toestemming, wordt met het aangaan van de overeenkomst gegeven. We zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover contact met ons op nemen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Indien u na het doornemen van deze Privacy policy vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Hoe kan ik me verzekeren?

U kunt bij ons een reis- en annuleringsverzekering afsluiten maar u mag dat ook elders doen.

Duurzaam reizen met Adventures Globe?

Adventures Globe volgt in haar beleid de door de ANVR gestelde voorwaarden voor duurzaam toeristisch ondernemen. Dat wil zeggen dat we bij de samenstelling van onze reizen streven naar het versterken van de positieve sociale, culturele, economische en milieu effecten en de schadelijke zoveel mogelijk proberen te beperken. Door het respecteren van wetgeving en lokale normen en waarden, versterken we de sociale samenhang en houden we de culturele echtheid in stand. Onze samenwerking met lokale partners heeft een positief effect op de lokale economieën. Het milieu wordt gespaard door zoveel mogelijk voor milieu bewuste transport alternatieven te kiezen. Reis bewust met Adventures Globe!

Wat is ‘dynamic packaging’?

'Dynamic packaging' is een concept waarbij u zelf uw droomreis kunt opbouwen uit verschillende losse componenten. Bij Adventures Globe betekent dat, dat u vrij bent om diverse losse reiscomponenten naar eigen believen samen te voegen. Om zo flexibel mogelijk voor u te kunnen werken binnen dit concept zijn de vermelde prijzen voor reissuggesties exclusief internationale vluchten. U mag deze van ons namelijk ook elders inkopen. Binnenlandse vluchten zijn meestal inbegrepen. Mocht dit zo zijn dan wordt dit apart vermeld. Internationale vliegtickets kunnen ook zeer voordelig door ons worden aangeboden. Bij aanvraag ontvangt u een volledig reisvoorstel.
 

Prijzen op deze website?

De genoemde prijzen van producten zijn vanaf prijzen per persoon, exclusief eventuele internationale vluchten indien niet anders aangegeven en gelden op basis van minimale deelname. Wanneer u een keuze maakt voor een product, kunt u de reisdatum aangeven en het aantal mensen dat gebruik maakt van het product. Reist u alleen, dan geldt er meestal een toeslag. Tevens kan er een toeslag gelden voor de periode waarin u reist. U kunt de producten die u kiest in de winkelwagen leggen en zo zelf uw droomreis samenstellen. De prijzen op deze website zijn indicatief en beschikbaarheid is altijd op aanvraag. Een overeenkomst is pas definitief na ontvangst van volledige betaling. In de meeste gevallen worden naast de getoonde prijs administratiekosten van €12,50 per persoon in rekening gebracht.
 

Waarom doet de website het niet goed?

Deze website vereist Javascript en de laatste versies van Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera of Google Chrome. Lijkt de website traag te werken, probeer dan eens een nieuwe browser.

De reizen die ik zoek staan niet op de site?

Ons reisaanbod is dusdanig uitvoerig dat niet alles op de site beschreven wordt. Met 'op maat reizen' is werkelijk alles mogelijk. Mail of bel ons voor alle mogelijkheden. 

Waarom kan ik niet direct online boeken?

Directe online boekingsmogelijkheden voor 'opmaat reizen'  zijn buitengewoon complex. Om er zeker van te zijn dat u precies krijgt wat u wenst is het daarom beter om de definitieve boeking via persoonlijk contact tot stand te laten komen en het is voor u nog veiliger ook.


© 2024 adventuresglobe.nl - alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden - Copyright
KVK NL: 51355043 0000 - Alle prijzen zijn inclusief BTW.